Vilka tjänster vi erbjuder

Fönsterputs

Niklas Fönsterputs & Städ utför fönsterputs för både privatpersoner och företag där kunden bestämmer vad denna vill få gjort. Vi erbjuder fönsterputs för alla slags fönster och rutor oavsett storlek, antal sidor och antal fönster. Vi erbjuder naturligtvis även putsning av delbara fönster samt balkong- och källarfönster. Vid putsning av fönster plockar vi bort, torkar av och sätter tillbaka eventuella spröjsar samt torkar fönsterbleck samt fönsterkarmar, detta ingår naturligtvis i priset. Vid fönsterputs av enbart utsidor på första våning krävs det inte att kunden är hemma, under förutsättning att samtliga fönster då är åtkomliga. Vi kräver inte att kunden ska ha gjort något förarbete, men uppskattar om fönsterkarmar är fria från saker innan arbete.

Städning

Niklas Fönsterputs & Städ utför olika slags städning beroende på kundens önskningar och behov.

Flyttstädning/Sanering

Flyttstädning utför vi både hos privatpersoner och företag, där kunden tillsammans med oss bestämmer vad som ska göras samt när jobbet ska vara färdigställt. Vanligast vid denna typ av städning är att samtliga ytor ska rengöras samt att kök och badrum ska städas, något som kunden naturligtvis kan välja själv. Eventuella möbler och saker som blivit kvar erbjuder vi bortforsling av vid behov.

Vid saneringsstädning bestämmer kunder tillsammans med oss vilken slags städning som ska bli utförd och hur eventuella möbler etc. ska tas om hand.


Abbonemangsstädning

Vid abbonemangsstädning väljer kunden hur ofta ett jobb ska bli utfört och vad som då ska göras. Vanligast vid denna typ av städning är att samtliga golvytor ska rengöras samt att badrum ska städas rent, kunden väljer dock själv hur denna vill ha det